Doel Sumbang Mengkritik

Baca koran hari ini, ternyata sekarang orang bukan cuma antri untuk beli minyak tanah tetapi juga beli gas elpiji pun harus ngantri. Duh, Endonesia-ku (pake istilah Kang Abie). Malam ini lagi nunggu siaran langsung Liga Champion, sambil dengerin lagu dari Doel Sumbang. Wah, cocok nih lagunya.

—————————————————-

Col Blem

Cing atuh euy barang hakan teh siga batur
Umum, sing umum
Sangu, bubur, cau, jagong, balakutak
Lain ieu mah sagala dihakan abong jalma gede
Gunung, leuweung, sawah, laut
Wah teuing dilebok kabeh
Teuing ah genggerong na sagede kumaha
Tapi ku kawas kakawasaan mah yeuh
Genggerong teh bisa jadi gede
Da pan barang beuli ge teu siga urang
Urang mah, “Meser tanah dua tumbak”
Buruan nyokot tanah leuwih di BTN
Maneh na mah teu kagok, pulau dianggerkeun
Kabeh dihakan, blem blem blem

Ari jelema ayeuna
Teu kaop boga kawasa
Asa aing pangluhurna
Sagala tara tatanya
Da cedah teu perlu nanya
Da teu sieun ku sasaha

Sagala rupa dihakan
Euweuh nu wani nyarekan
Sieun ku kakawasaan, geura nya Mang Epot
Sagala rupa dicokot
Euweuh nu wani nyoromot
Sieun kalah ka dicopot
Da kitu cenah jalma gede mah
Lamun ditegor teh ngadon malik, ngambek
Leuwih galak nu salah daripada nu bener
Kitu meureun panyakit jalma gede teh nya
Meureun ieu mah, sanes suudzon
Ngan mun dibanding-banding jeung jalma leutik
Pan beda pisan

Jalma leutik kabeukina paling kejo
Eta oge Senen Kemis bari saukur jeung buncis apan Abah Eon
Jalma gede mah lampah loba nu teu hade
Asa gede, asa gede
Sagala ge hayang nu gede

Leuweung, gunung, kebon, walungan, laut, sawah
Malahan kesang batur ge dihakan
Meungpeung aya kasempetan
Meungpueng kuat ku jabatan
Meungpeung aya kasempetan
Meungpueng kuat ku jabatan
Jalma sangsara
Sanajan hirup sangsara ari kudu maok mah kelanan mikir-mikir heula
Tapi nu beunghar nu sagala aya
Malingan duit nagara mani teu gableg kaera
Nu leutik jalma malarat
Loba keneh nu ngeleket sholat
Meuni ngadegdeg ampir rek paeh lamun rek ngalakukeun maksiat bakat ku sieun
Naha ari nu gede konglomerat loba nu jadi bangsat
Moral bejat iman renghat
Nu gede konglomerat loba nu jaradi bangsat

Hareudang, krisis moneter
Ku dolar rupiah teler
Nu leutik gugurubugan siga jaer kasaatan
Nu leutik gugurubugan siga jaer kasaatan

Anu loba duit di bank
Ngadadak mareuli gudang
Loba oknum haram jadah
Paresta narimbun barang
Loba oknum haram jadah
Paresta narimbun barang
Col blem, col blem, col blem blem blem
Col blem, col blem, col blem blem blem

Sembako, sembako, kamana atuh sembako
Sembako, sembako, kamana atuh sembako
Sembako bingung cingogo
Cicing di gudang nu gelo
Geura nya Mang Omen
Sembako bingung cingogo
Cicing di gudang nu gelo

Duka gudang na mah dimana
Ngan ari ceuk pamanggih kuring mah
Lamun keur kayaan kieu, hese hakan
Aya keneh jelema nu nimbun
Eta berarti jelema gelo
Lamun nu cageur mah meureun mikir
Nu leutik keur susah teh geura sok diasongkeun
Tah minyak, tah beas bilih bade ngagaleuh
Ieu mah lain
Nu ngantay, ngantay di toko
Nu ngajedog, ngajedog di gudang
Piraku rek dilebok ku manehna mah kabeh
Asa teu asup akal
Nya meureun kudu kieu we lalakon tea Mang Eon

Jalma leutik mah siga sireum
Meus, meus katincak
Meus, meus katincak
Keun sing sabar wae
Ulah make hayang nyoco
Da … mah urang leuwih deukeut ka Gusti
Da hirup mah kapan muter, muter
Sugan isuk pageto mah urang aya di luhur
Ngan lamun geus di luhur, omat sing eling
Ulah siga nu gelo anu didongenkeun tadi
Urang sadar, kudu sadar
Jalma leutik mah siga sireum
Meus, meus katincak
Meus, meus katincak

Tah kitu ti kuring mah sakitu we lah
Lamun kuring kurang hade nyarita
Hampura wae da kuring mah kurang nyakola
Lain teu hayang sakola
Da pan puguh ayeuna mah sakola teh sagala duit
Sakola ayeuna mah kudu ku duit
Da uteuk mah cenah nomer dua
Sabab peunteun mah bisa diatur ku dana
Hapunten ka Bapa-Bapa di P dan K ulah kasinggung
Da ieu mah ceuk beja
Tapi lamun seuk bener ieu beja
Paingan atuh lobaha mahasiswa anu beres kulian jadi sarjana
Tapi uteuk na siga anu katincak
Meus meus katincak
Meus meus katincak
Sok oyag Mang Epot, teu bisa mikir hade

—————————————————-

Dinding Kiripit

Dinding kiripit tulang bajing kacapit
Kacapit ku bulu pare, bulu pare memencosna
Dinding kiripit jalma leutik kacapit
Kacapit ku nu garede, nu gede taya seubeuhna

(Mangga kanu arageung lebok tah sadayana
Dugi kamarakaan sugan
Ke di akherat dikongkorongkeun kana beuheung tah)

Resikona jalma leutik
Kacapit teh unggal usik
Boga imah, imah leutik
Meunang milik ngamprah listrik
Hese, hese kawas newak haseup
Naha ari jalma gede
Ngabangun ratusan imah
Abrakadabra!
Menta isuk hurung sore

(Tah di dieu hesena teh lah
PLN ge ari kanu seueur artos mah meni bruy bray
Kumaha ieu teh?)

Resikona jalma leutik
Kacapit teh unggal usik
Mun maling lantaran lapar
Mani jadi kacapangan
Bari benyut digebukan
Naha ari Eddy Tansil
Nu geus puguh garong gede
Abrakadabra!
Loba anu hare-hare

(Kumaha atuh ieu teh diantep wae eta bangsat teh
Ageung 1 koma 3 triliun teh
Weuh dipake dahar mah sabaraha jutaeun rakyat)

Resikona jalma leutik
Kacapit teh unggal isuk
Lamun sedih barang geuring
Teu wani ka rumah sakit
Kusabab duit kudu tiheula (araraneh lah)
Sabab nenjo jalma seuseut
Dokter sok mariceun beungeut
Si nurus tunjung ngadon ngomong
“Da maot mah tos takdir”
Bebel, siah!

Resikona jalma leutik
Kacapit teh unggal usik
Boga banda teu sapira
Tuluy ludes kabangsatan
Jarang (jarang lah) nu milu mikiran
Naha ari jalma gede
Leungit motor butut oge
Abrakadabra!
Pulisi saribuk kabeh

(Kumaha ieu teh Pa Pulisi
Nu alit hawatos kabangsatan mah atuh
Ari nu ageung mah lah moal karasa dipaok mobil opat siki wae mah meureunan)

Dinding kiripit jalma leutik kacapit
Abong hidup hararese, sok dijieun anak tere

(Tah ka Pa Dokter, ka Pa Pulisi, ka Bapa-Bapa di PLN
Jantenkeun prioritas lah rakyat alit teh
Karunya, keur mah hirup sesah
Fasilitas teu gaduh
Atuh mun hayang nanaon atawa aya nanaon teh diheulakeun kitu)

Resikona jalma leutik
Kacapit teh unggal usik
Boga imah, imah leutik
Meunang milik ngamprah listrik
Hese, (hese euy) kawas newak haseup
Naha ari jalma gede
Ngabangun ratusan imah
Abrakadabra!
Menta isuk hurung sore

Dinding kiripit jalma leutik kacapit
Abong hidup hararese, sok dijieun anak tere
Mun maling lantaran lapar
Mani jadi kacapangan
Bari (aduh karunya) benyut digebukan
Naha ari Eddy Tansil
Nu geus puguh garong gede (araraneh lah)
Abrakadabra!
Loba anu hare-hare

Dinding kiripit jalma leutik kacapit
Abong hidup hararese, sok dijieun anak tere
Lamun sedih barang geuring
Teu wani ka rumah sakit
Kusabab duit kudu tiheula (araraneh lah)
Sabab nenjo jalma seuseut
Dokter sok mariceun beungeut
Bari nyarita
“Da maot mah geus takdir”
Bebel, siah!

Dinding kiripit jalma leutik kacapit
Abong hidup hararese, sok dijieun anak tere
Boga banda teu sapira
Tuluy ludes kabangsatan
Jarang (jarang lah) nu milu mikiran
Naha ari jalma gede
Leungit motor butut oge
Abrakadabra!
Pulisi saribuk kabeh

Dinding kiripit jalma leutik kacapit
Abong hidup hararese, sok dijieun anak tere

(Tah, teu kengeng Bapa-Bapa pilih kasih kitu teh
Kedah adil
Margi dina Pancasila oge pan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”
Kitu sanes?
Sanes! Kitu!
Sanes! ….)

—————————————————-

Bong A Bong

Bong a bong ka jalma leutik dianggap lain jelema
Bong a bong ka jalma leutik dianggap lain jelema
Ti baheula dijangjian unggal usik diwadulan
Kamakmuran duka dituang ku saha

Bong a bong ka jalma leutik dianggap lain jelema
Bong a bong ka jalma leutik dianggap lain jelema
Ti baheula dibibita nu dibikeun ukur sesa
Kaadilan duka ngaleos kamana

Dianggap lain jelema
Dianggap teu walakaya
Suka atawa teu suka
Dipaksa kudu narima

Dianggap lain jelema
Dianggap teu boga mata
Sagala direkayasa
Geus teu boga kaera

Bong a bong ka jalma leutik dianggap sagala leutik
Bong a bong ka jalma leutik dianggap sagala leutik
Hirup teu bisa berkutik
Nyarita salah diculik
Jalma leutik aya nu leungit teu balik

Sugan teh mah
Sugan teh moal rek jalir
Jangji jangji hiji ge taya nu bukti

Sugan teh mah
Sugan teh rek mikanyaah
Nya eta gening
????

—————————————————-

Nami Abdi Jurig


Nepangkeun nami abdi jurig
Padamelan ngaheureuyan dugikeun ka nyilakakeun
Teu di kampung teu di kota
Pokona dimana-mana

(Hebat nya)

Nepangkeun nami abdi jurig
Rerencangan jalmi ageung
Sobat dalit konglomerat sareng pajabat nu bangsat
Nu sok nipu rakyat

(Hebat nya)

Abdi resep bergaul sareng aranjeuna
Teu seueur carios nu penting seueur artos
Halam haram tara janten pasualan
Nu penting makmur
Wareg beuteung wareg buzur

Nepangkeun nami abdi jurig
Pami salira kabita
Palay ngajago di dunya
Kedah siga aranjeuna
Halalkeun sagala cara
Akherat mah kuma jaga

(Kuma jaga
Da kuring mah angger we jurig
Angger we naraka
Nu penting mah di dunya urang jaya
Jadi bandar, bandar togel atuh urang teh
Ngilu-ngilu dahar duit tina togel atuh)

Nepangkeun nami abdi jurig
Padamelan ngaheureuyan dugikeun ka nyilakakeun
Teu di kampung teu di kota
Pokona dimana-mana

(Hebatttt)

Nepangkeun nami abdi jurig
Rerencangan jalmi ageung
Sobat dalit konglomerat sareng pajabat nu bangsat
Nu sok nipu rakyat

(Hebat pan)

Abdi mah resep bergaul jeung aranjeuna
Teu seueur carios nu penting seueur artos
Halam haram tara janten pasualan
Nu penting makmur
Wareg beuteung wareg buzur

Nepangkeun nami abdi jurig
Pami salira kabita
Palay ngajago di dunya
Kedah siga aranjeuna
Halalkeun sagala cara
Akherat mah kuma jaga

—————————————————-

NB. Kalau ada yang punya telinga lebih bagus dari saya, bantuin dong benerin lirik yang masih blank or masih salah. Thanks.

2 Responses to “Doel Sumbang Mengkritik”

  1. bundaAzka Says:

    PUSIIIIIIING..gak ngerti euy :o :(( :d

  2. Lu-Q Says:

    Belajar basa Sunda atuh Bun … :)

Leave a Reply

:) :( :d :"> :(( \:d/ :x 8-| /:) :o :-? :-" :-w ;) [-( :)>- more »